آراد کنفرانس
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
کاربرد پشم سنگ در کشت هیدروپونیک

پشم سنگ سپاهان
اصلی ترین اشکال در یک سیستم یک طرفه انست که کود اسراف میشود .به طور عموم در میزان 15 تا 20 درصد از محلول مغذی بکارگرفته شده.و این میزان زیادی نیست برای کنترل محلول غذایی که ممکن میباشد همانگونه که تکنولوژی در دسترس قرار میگیرد ازمایش کردن و جایگزین سازی منحصر به فرد محلولهای مغذی اجازه داده میشوند. یک سیستم چرخشی که یک سیستم تغذیه ی متعادل را ایجاد میکنند بدون اتلاف ممکن خواهد بود.در حال حاضر این تکنولوژی بسیار پیچیده گران است.

طبق تحقیقات انجام شده بوسیله ی گرودان امروزه سیستم چرخشی دوستدار طبیعت (حفظ محیط زیست) بصورت گران به طور استثنایی در اروپا در حال مصرف شدن است اما سریع در جهان در حال منتشر شدن هستند . پرورش دهنده استفاده کننده از سیستم گردش اکثرا تصمیم میگیرد که اب زهکشی را سترون نماید قبل از فرستادن مجدد ان به گیاه . یکی از دوروش یاد شده اکثرا مصرف میشوند :گندزدایی کردن یا گندزدایی منطقه
یک محصول تاک مانند از قبیل گوجه فرنگی میتواند میزان قابل توجه ی از ماده ی غذایی را در طول یک روز دفع نماید .در یک سیستم ابکشی ضایعات ,پرورش دهنده میتواند وقت تغذیه را افزایش دهد و مطمئن باشد یک که یک محلول مغذی معتدلانه به محصول او در حال رسیدن است.
کنترل در همه محلول مغذی در یک سیـستم لایه ای
روش عملی جهت كم شدن تجمع نمک در یک لایه انست که میزان محلوال که از لایه میگذرد را ارتقا دهید . همان گونه که گیاه بیرون می اید , اب را دفع می نماید و پشت سر , نمکها را باقی میگذارد .بکار بردن محلول کود بیشتتر در هر بار ابیاری گیاهان مطمئن میسازد که این نمکها شسته شده شوند.اگر(EC) ضریب هدایت یا انتشار در لایه باشد , شما ممکن است که از صافی بگذرانید تا 50 درصد از اندازه ی را که شما در هر بار ابیاری اضافه کرده بودید.

به عنوان قانون سائیدگی ابیاری باید کوتاه مکرر باشد.به جهت اینکه سطح محلول مغذی در لایه در ظرفیت زمین حفظ شود. برای پشم سنگ از نوع گردان , این ممکن است تا 20 بار در هر روز افزایش یابد.تعداد دفعات ابیاری کردن در هر روز به محیطی که گیاه در معرض ان است بستگی دارد. در روز گرم افتابی یا روزی که رطوبت هوا کم باشد ,گیاه به تعداد دفعات بیشتر ابیاری نیاز خواهد داشت. در شرایط ابری یا رطوبت خیلی , جاهایی که گیاه به میزان زیاد تعرق نمی نماید تعداد دفعات ابیاری ممکن است 5 یا حتی یکبار در روز باشد .
مدت وقت هر بار ابیاری میزان شستشوی مواد از خاک پس EC موجود در قطعه (پشم سنگ) باید .2 تا .5 cm/mmhos بیشتر از انچه در قطعه بکار رفته است باشد . از صافی گذشتن 20 درصد در هر ابیاری سطح مناسب کود در هر لایه را ناشی می شود .اما دوباره این (فرایند)بستگی به ان دارد که چقدر گیاهان تعرق میکنند.

میزان مایعی که بواسطه شستشو از خاک میگذرد افزایش می یابد با کاهش EC در قطعه ی (پشم سنگ)در حالی که میزان کمی از شستشوی مایع از خاک بطور معمول در EC های خیلی در قطعه ی (پشم سنگ)ناشی می شود .کنترل مناسب دسترسی به اب و کود در به میزان اعلی رساندن محصول حساس است.در اکثر مسائل ساختمان (سازمان) پشم سنگ یا سیستم افزایش لایه برای کالاها درختی ساده مقرون به صرفه است .سیـستم ابیاری خودش یک سیستم ابیاری قطره ای آسان است با ظرفیت قطره چکانی 2 لیتر در هر ساعت و یک حالت قطره چکانی برای هر گیاه.
محلول های مغذی با استفاده از افشانک دو سره و تانک متمرکز کننده کود تامین میشوند. با دانستن تغلیظ بیکربنات سدیم اب تصفیه نشده شما , بین 5.5 تا 6.0 است. بخاطر داشته باشید که با اهمیت است که كار بکنید که اب تصفیه نشده ی شما انالیز شود.پس یک فرمول تعدیل شده ی مناسب میتواند از این امیختگی حاصل شود.زمانگیری ابیاری میتواند انجام شودتوسط ‌ی چسباندن ساده‌ی تایمر به شیر یا ورودی استوانه ای در خطوط تغذیه کردن گیاه تنظیم کننده های ابیاری همین طور در دسترس می باشند .برای سیـستم در حال افزایش پشم سنگ مصرف از سیستم کنترل ابیاری ممکن است .این سینی اندازه اب قطعه ی پشم سنگ ماشه ی سلاح چکاندن و ابیاری را بطور غیر مستقیم اندازه گیری می نماید . در وقت ی که سطح قطرات زیر یک میزان تنظیم شده است .این سیـستم بطور اتوماتیک اب را بر طبق نیاز گیاه تهیه می نماید و با دادن زمان بیشتر به شخص (افزایش دهنده) تا صرف مدیریت کالاها نماید .
چیدمان دقیق گلخانه به کالاها افزایش یافته بستگی دارد.اصولا زمین بطور مناسب با لایه های چندگانه ی سفید وسیاه پوشیده شده است .تخته های پشم سنگ در ردیف ها قرار گرفته اند.حفره هایی برای گیاهان در پلاستیکهای بریده شده اند که پشم سنگ را احاطه کرده اند.و قطره چکانها در حفره ها قرار گرفته اند..سیـستم ابیاری به جریان می افتد و پشم سنگ با محلول مغذی پر می شوند.جوانه ها روی صفحات قرار میگیرند درزهای زهکشی در صفحات بریده میشوند.. و هم چنین در طبقات پلاستیکی بریده میشوند.فاکتور کلیدی در مدیریت سیسـتم اندازگیری PH و EC در طول روز تغییر کنند.تجمع نمکها در صفحات ورقه ای پشم سنگ انگونه که در قبل توضیح داده شد مدیریت میشوند.در انتها رشددهنده حس ی حاصل می نماید برای اینکه محصول چقدر ماده ممغذی استفاده می نماید چگونه PH وEC تغییر می نماید او میتواند زیادی و ابیاری را قبل از این تغییرات تنظیم نماید .
پشم سنگ لایه ی غیر الی است .همچنان که شنها , ماسه ها , و سنگ مروارید ها هستند . ویژگی اصلی این این گروه از لایه ها انست که انها ظرفیت جابجایییون مثبت کمتری را دارند.و انها ساختار خودشان در مدت زمان زیاد حفظ میکنند . اصولا در ظرفیت زمین , پشم سنگها اب بیشتر در هر واحد اندازه , نسبت هب دیگر لایه های غیر الی حفظ میکنند پس ظرفیت حفاظتی عالی دارند. ذخیره یبیشتر از محلول مغذی به همراه زهکشی عالی , باعث می شود پشم سنگها به عنوان لایه ی غیر الی آسان تر بکار برده شوند.
لایه های الی مانند کود , خالک اره غیره میتوانند معین ات نگه داشتن و ازاد کردن اب را بصورت عالی در داشته باشند. مهمترین اشکال این مواد انست که انها در طول یک مدت زمانی از متلاش ی و تجزیه میشوند. همانگونه که فرایند تجزیه ومتلاش ی شدن این مواد انجام می شود ظرفیت نگهداری اب در این لایه ها تغییر می نماید . پس فرد پرورش دهنده نه فقط از افزایش گیاه مطلع باشداما همچنین تغییرات در لایه باید مورد توجه قرار گیرد.برای پرورش دهنده گانی که با هیدروپونیک یا تغذیه ی مایعی (از طریق محلول) تجربه ای ندارند.
لایه های الی (ارگانیک)ممکن است در مقایسه با لایه های غیرالی آسان تر یاد گرفته شوند..لایه های ارگانیک بخصوص کودها میزان ظرفیت جابجایی یونهای مثبت را داشته باشند.این (ویژگی) به پرورش دهنده میزان ی پوشش حفاظتی در مساوی تغییرات محلول مغذی در محوطه ریشه میدهد.
این ممکن است به پرورش دهندگان کمک کند تا مواد مغذی را مدیریت کنند.دیگر امتیاز بیشتر پوششهای الی انست که انها مقرون به صرفه هستند . اما پرورش دهنده باید همواره هزینه را با کارایی و بازده محصول عادی نماید .لایه های بر پایه هیدروکربن بصورت گستره ای بکار گرفته شده اند..ظرفیت نگهداری اب در این لایه ها میتواند بسیار خوب باشد.طول عمر انها اصولا خوبتر از لایه های الی (ارگانیک) است .اما انها به وفور لایه های غیر الی نیستند. عدم پذیرش وسیع این پوشش ممکن است به خاطر قیمت ان باشد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 26 دی 1394
اقامت در هتل‌های فوق‌العاده و منحصر به فرد، درخواست تمام گردشگران و جهانگردان است. شاید به همین خاطر است که می‌توان در سراسر جهان، هتل‌هایی را دید که تا مدت‌ها، امتیازشان مد نظر همگان باشد. در این مطلب مجموعه‌ای از برترین‌های صنعت هتل داری که به ترین های هتل داری معروف هستند را به شما معرفی می کنیم هتل,مشهد,هتل آپارتمان:
1- بزرگترین هتل جهان:

هتل آپارتمان مشهد
این هتل با 6 هزار و 118 اتاقی که دارد اولین هتل جهانی در پاهانگ مالزی است و از نظر تعداد اتاق بزرگترین هتل جهان است. این هتل که از دو ساختمان کنار هم تشکیل شده است هر ساختمان آن 28طبقه، 11 رستوران و تعدای کافه دارد. این مجموعه در سال 2000 ساخته شد و تا سال 2008 زمانی که هتل پالاتزیو در لاس وگاس ساخته شد بزرگترین هتل جهان از نظر وسعت بود هتل,مشهد,هتل آپارتمان .

هتل
2- قدیمی‌ ترین هتل جهان:

هتل هوشی ریوکان در شهر کوماتسوی ژاپن با 1300 سال سابقه، قدیمی ‌ترین هتل جهان نام گرفته است. هتلی با 100 اتاق که هنوز هم نمایی از طرح های قدیمی خود را حفظ کرده است. هتل,مشهد,هتل آپارتمان از نکات جالب درباره این هتل، مدیریت انحصاری آن است که 46 نسل از یک خانواده را شامل می‌شود.

هتل
3- بلندترین هتل جهان:

برج رز که در شهر دبی در امارات متحده عربی قرار دارد همزمان به عنوان بلندترین ساختمان جهان و بلندتزین هتل جهان شناخته می شود. در ابتدا قرار بود ارتفاع این برج 380 متر باشد اما با نظر مهندسین ارتفاع آن تا 333 متر کاهش یافت. ساخت این مجموعه از سال 2004 شروع شد و در سال 2007 به پایان رسید. قبل از ساخت این هتل عنوان بلندترین هتل جهان متعلق به برج العرب با ارتفاع 321 متر و ساختمان هتل ریونگیونگ در پیون یانگ کره شمالی با ارتفاع 330 متر بود. نکته ی جالب این که در سال 2007 زمانی که ساخت این هتل به پایان رسید تا ماه دسامبر 2009 این هتل افتتاح نشد.

هتل
4- گران ترین هتل جهان:

سونا، باشگاه ژیمناستیک ، حوض آبگرم ، رستوران های چند منظوره ، تخت خواب های متحرک ، فواره های داخل ساختمان، اتاق رسانه ، استخر خصوصی با نمای شهر و ... امکاناتی هستند که این هتل ارائه می دهد. هزینه ی اقامت در یکی از اتاق های معولی این هتل بیش از 40 هزار دلار برای یک شب است و تنها افراد ثروتمند در آن اقامت می کنند. اقامت در اتاق های مخصوص با امکانات ویژه چیزی در حدود 100 هزار دلار خرج بر می دارد.

هتل
5- سردترین هتل جهان:

اتاق هایی از یخ و برف، مزین به اشیاء و مجسمه‌های یخی، هتل یوکاسجاروی ( Juakksjarvi) سوئد را به عنوان سردترین هتل جهان معروف کرده است. فضاهای سرد این مجموعه تنها به اتاق‌های آن ختم نمی شود، صومعه‌ای یخی مخصوص ازدواج و مراسم غسل تعمید نیز از بخش‌های ویژه آن به شمار می‌رود که تا به امروز مراسم گوناگونی در ان اجرا شده است. در رستوران این هتل نیز، غذاهای محلی سوئدی و اسکیموها را برای مشتریان خود فراهم می‌کند. سفرهای تفریحی با اسنو موبایل و سورتمه از دیگر بخش‌های سرگرم کننده این هتل‌ها به شمار می‌رود.

هتل
6- زشت ترین هتل جهان:

بر اساس نظر کارشناسان، گردشگران و پاسخ نظر سنجی ها هتل ریونگ یونگ در کره ی شمالی زشت ترین هتل جهان است. نمای خاکستری رنگ این هتل و شکل عجیب آن دلیل اصلی کسب عنوان زشت هتل جهان برای این هتل است. این هتل 105 طبقه دارد و ارتفاع آن به 330 متر می رسد اما با این حال به عنوان بلندترین هتل جهان شناخته نمی شود. از سال 2008 یک بازسازی عظیم بر روی این هتل در جریان است و مسئولان این هتل امیدوارند که عنوان زشت ترین هتل جهان را از دست بدهند.

هتل
7- کوچک ترین هتل جهان:

جزیره ی ال هیرو کوچک ترین و دورافتاده ترین جزیره ی جزایر قناری است. هتل پونتا که در این جزیره قرار دارد به عنوان کوچک ترین هتل جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. اندازه و مکان این هتل که بر روی یک جزیره ی آتش فشانی قرار دارد هر گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 21 دی 1394
الکسا اینترنت (به انگلیسی: Alexa Internet) یکی از زیرمجموعه‌های کمپانی بزرگ آمازون می‌باشد. الکسا در آوریل سال ۱۹۹۶ کار را شروع کرد روز به روز دامنه خدمات و کار در سطح اینترنت را گسترش داد و امروزه بعنوان یک منبع مفید از داده‌های وبگاه‌های اینترنتی شناخته می‌شود می‌توان گفت امتیاز الکسا بعد از پیج رنک گـوگل ، برای صاحبان سایت‌ها ارزش بسیاری دارد.
محتویات

بسته های سئو
۱ تاریخچه عملکرده ا
۲ وب‌گاه الکسا
۳ تقلب در رتبه الکسا
۴ منابع
۵ پیوند به بیرون

تاریخچه عملکرده ا

وبسایت الکسا در سال ۱۹۹۶ بوسیله دو کارآفرین وب به نام‌های Brewster Kahle Bruce Gilliat تأسیس شد. نام این وب وب سایت برای ادعای احترام به کتابخانه اسکندریه مصر به عنوان یکی از بزرگترین محل‌های دانش در مقابل اینکه جهان ی اینترنت قابلیت تبدیل شدن به چنین مکانی را دارد، گزینش شده است. این شرکـت دارای نوار وسائل ی می‌باشد که می‌تواند به کاربرانش اعلام نماید تا بعد از صفحه در حال مشاهده به چه صفحه وبی بروند که این پیشنهاد بر اساس آنالیز ترافیک کاربر می‌باشد. همچنین الکسا برای مدیران وبسایت‌ها امکانات زیادی به صورت رایگان قائل شده است مثل نمایش تعداد بازدید کننده، بازدید کل، لینک‌های ورودی، میانگین حضور تعداد صفحاتی بازدیدی هر کاربر، ورودی از موتورهای جستجو و... همچنین الکسا با ارائه نمودارهایی در زمینه مسائل ذکر شده در طول بازه‌های زمانی مختلف ۱ روزه تا ۲ ساله به مدیریت وبسایت‌ها یاری می‌کند تا آنالیز و نقد دقیقی از وبسایت داشته باشند. الکسا از طریق مرورگر کاربرانی که دارای تولبار الکسا هستند آمار آنها را به دست می‌آورد. در سال ۱۹۹۸ این شرکت ورژن ‌ای ۲ ترابایتی از اطلاعات جهان ی وب را به کتابخانه Library of Congress تحویل داد. در سال ۱۹۹۹ الکسا ارزشمند ۲۵۰ میلیون دلار آمریکا توسط آمازون خریداری شد. آمازون الکسا را برخلاف آنچه که در ابتدا بود به موتور جستجو هوشمند تبدیل کرد. در اوایل سال ۲۰۰۲ الکسا به همکاری با گـوگل روی آورد در سال ژانویه ۲۰۰۳ هم با مجموعه Open Directory Project قرارداد همکاری بست. در می سال ۲۰۰۶ آمازون نتایج جستجو در الکسا را از طریق گوگل به نمایش گذاشت. در دسامبر ۲۰۰۶ بخش جستجوی عکـس الکسا راه‌اندازی شد. در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۸ الکسا اعلام کرد باتوجه به اینکه موتور جستجو این سایت مناسب نبوده است سرویس را قطع خواهد کرد که این اتفاق در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹ رخ داد از این پس تیم مجموعه به طور تخصصی به رتبه بندی سایت‌ها كار کرده است.
وب‌گاه الکسا

خدمات وب‌گاه الکسا را می‌توان در ۵ دسته اصلی دسته‌بندی نمود:

وب‌گاه‌های برتر:

در این بخش وب‌گاه‌های پربازدید نمایش داده خواهد شد. برای نمایش وب‌گاه‌های پربازدید از ۳ نوع فیلتر مصرف می‌شود: جهان ی، کشوری بر پایه مساله خاص

معین ات وب‌گاه (Site Info):

الکسا طیف وسیع ‌ای از داده‌های دقیق برای هر وب‌گاه را دارا می‌باشد.

واتز هات (What’s Hot):

این پارت صفحات مشهور اینترنت را نشان می‌دهد و هر ۵ دقیقه به روز می‌شود.

نواروسائل الکسا (The Alexa Toolbar):

نواروسائل شناخته شده الکسا که تمام خدمات وب‌گاه الکسا را به راحتی در اختیار می‌گذارد.

برای دارندگان وب‌گاه (For Site Owners):

در این پارت صاحبان وبگاه‌ها می‌توانند داده‌های وب‌گاه خود را در الکسا وارد نمایند یا ویرایش کنند.

مهمترین بخش این وب‌گاه رتبه بندی وب‌گاه‌ها بر طبق میزان بازدید است. در این رتبه بندی تنها تعداد بازدید از وب‌گاه تعیین کننده است سئو,بهینه سازی سایت,مقالات سئو,مقالات جدید سئو,پکیج های سئو,بسته های سئو

.
تقلب در رتبه الکسا

باتوجه به اینکه در ایران بسیاری از مدیران سایت‌ها برای تبلیغ محصولات و وبسایت خود از رتبه و آمار الکسا برای انتخاب وبسایت تبلیغ کننده مصرف می‌کنند، از چند سال قدیم روش‌هایی برای ارتقا دروغین رتبه الکسا به وجود آمده است.روش پاپ آپ هرچند از رتبه سایت مبدأ می‌کاهد اما رتبه سایت تبلیغ شده را به شکل کاذب اصلاح می‌بخشد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 20 دی 1394
عنوان درس: SEO چیست؟

پکیج های سئو
هدف درس: این درس، فعلاً درسی مستقل است اما در آینده، بخشی از مجموعه دروس تجارت الکترونیک در متمم خواهد بود. آشنایی با موتورهای جستجو، نکاتی در بهینه سازی برای موتورهای جستجو بهتر شدن رتبه سایت‌ها در گوگل ،‌ از عبارت مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در این درس است.

در مجموعه درسهای «SEO چیست؟» تلاش داریم به مخاطبان متمم یادآوری کنیم که SEO امروز بیش از آنکه مبحث تکنیکی باشد،‌ فلسفه‌ای برای نگارش تولید محتواست.

برخی از منابع مراجع مورد استفاده و استناد در تدوین این درس

1- MOZ

2- Search Engine Journal

3- Search Engine Land

4- SEO Chat

5- SEO Theory

6- SEO.com

7- SEO Book

8- TopRank Blog

9- WIEP.net

در بخش اول این مطلب، توضیحاتی مقدماتی ولی با اهمیت در مورد SEO و seo موتورهای جستجو بیان کردیم. در این سری به ارزیابی یک مفهوم آسان که از مهمترین مفاهیم مورد نیاز برای درک خوبتر SEO (یا به شکل فارسی آن: سئو!)‌ است، می‌پردازیم: کلمات کلیدی (Keywords)

مفهوم کلمات کلیدی نیاز به تعریف ندارد. تمام می‌دانیم که موتورهای جستجو، به هر حال آدم نیستند. بلکه سیستم ‌های نرم‌افزاری هوشمندی هستند که نوشته‌ها و کلمات را می‌خوانند با مصرف از الگوریتم‌های پیچیده تحلیل طبقه‌بندی می‌کنند و می‌کوشند به دقیق‌ترین شکل ممکن، جواب جستجو‌گران را در مورد ‌ی هر موضوعی،‌ از بین داده‌های عرضه شده انبار شده در فضای مجازی، جستجو کرده و ارائه دهند.

پس هیچ چیز به اندازه‌ی کلمات، با اهمیت نیست. با وجود پیچیده شدن و هوشمند شدن هر روزه‌ی موتورهای جستجو، هنوز با اهمیت است که چه کلماتی در متن زیاد تکرار شده‌اند. اگر در همین نوشته، کلمه‌ی «SEO» زیاد تکرار شود، موتورهای جستجو این متن را بیش از هر چیز، با SEO ارتباط خواهند دانست.

به همین دلیل ، قبل از اینکه راجع به یک موضوع، مطلبی را منتشر بکنید ، بد نیست در گـوگل جستجویی داشته باشید ببینید با هر ترکیبی از کلمات، چه مطالبی معرفی خواهند شد.

به عنوان مثال اگر می‌خواهید در مورد «کمپین تبلیغاتی» مطلبی بنویسید، می‌توانید در گوگل لینک‌های صفحه اول را ببینید و بخوانید تا هم با محتوای مورد علاقه‌ی کاربران آشنا شوید هم کلمات کلیدی مورد استفاده در آن متن‌ها را فهرست بکنید .

همچنین می‌توانید از گوگل ترند استفاده بکنید ببینید چه کلماتی بیشتر برای جستجو مورد مصرف قرار می‌گیرند. چنانچه با سرویس گوگل ترند آشنا نیستید می‌توانید این نوشته متمم را تحقیق کنید.

در قدیم ، فرض بر این بود که تکرار بیشتر کلمات، می‌تواند به گوگــل وبقیه موتورهای جستجو نشان دهد که این مطلب بسیار مهم ارزشمند است. چنانچه چه این مسئله مدت‌هاست در الگوریتم‌ها حذف شده و تکنیک سیاه محسوب می‌شود، اما هنوز هم افرادی هستند که در قافله‌ی موتورهای جستجو، عقب مانده‌اند. مطلب آسان هزار کلمه‌ای در مورد «مشاوره مدیریت» می‌نویسند و در آن، هشتصد بار این واژه را به کار می‌برند!

مفهوم «توزیع چگالی کلمات» یا Keyword Density به همین مسئله اشاره دارد. اینکه چند درصد کلمات یک متن، به یک کلمه ویِژگزینشه اختصاص یافته است. اگر یک کلمه یا عبارت، برای شما کلیدی است و علاقه دارید موتورهای جستجو متن شما را در آن مورد جدی بگیرند فهرست کنند، چگالی بین ۲٪ تا ۴٪ توصیه می‌شود. اما بدیهی است که این اعداد قانون دقیق معین ندارند بیشتر یک پیشنهاد محسوب می‌شوند.

طبیعی است که کلمات کلیدی، زمانی نقش بهتری ایفا خواهند کرد که در عنوان نوشته‌ی شما بیایند. همین طور زمانی که در نخستین پاراگراف متن شما ذکر شده چه بهتر که در نخستین عبارت ‌های آن پاراگراف نیز بیان شده باشند.

چنانچه کلمه‌ی کلیدی در آدرس نوشته هم باشد، موتورهای جستجو نوشته شما را جدی می‌گیرند. به عبارتی چنانچه مطلبی در مورد SEO در متمم باشد، اقطعا لاً عنوان زیر برای گوگل جذاب‌تر خواهد بود:در اینجا گزینش با شما است که راحتی مخاطب را در نظر داشته باشید یا رتبه‌بندی جستجو را. سایت‌های مختلف،‌ در این زمینه الگوهای مفرق ی را پیش می‌گیرند. متمم ترجیح داده است در ساختار خود، با هدف ساده‌تر کردن دسترسی مخاطب، از این امتیاز صرف نظر نماید .

مفهوم Link نیز به نوعی با کلمات کلیدی ارتباط است و اما نیاز به توضیح خاصی ندارد. مطالبی که در وب منتشر می‌شوند، تا میزان امکان نباید جزیره‌ی مستقل باشند. موتورهای جستجو مطالبی را ترجیح می‌دهند که در داخل آنها، بهبقیه مطالب موجود در وب لینک داده شده باشد. چنانچه دقت کرده باشید،‌ تا همین نقطه از این متن، به دو متن دیگر ارجاع داده شده است.

پیشنهاد می‌شود که ترجیحاً به سایت‌ها مطالبی لینک دهید که از لحاظ اعتبار نیز سطح شما یا بالاتر از شما باشند. این کار، شبیه کار پزشک عمومی حرفه‌ای است که برای معاینه و بررسی بیشتر، مراجعه کننده را به کارشناس ارجاع می‌دهد. برای سنجش اعتبار سایت‌ها، وسائل های متعددی وجود دارد. به عنوان معیار دم دستی و سریع، می توانید الکسا را مورد مصرف قرار دهید. اما رتبه‌بندی خود گوگل هم هست ولی به دلیل تعداد کم سطوح رتبه بندی،‌ مقایسه دقیق امکان‌پذیر نیست.

چنانچه با الکسا آشنایی ندارید می‌توانید این نوشته متمم در مورد الکسا را بخوانید. امیدواریم فکر نکنید که ما برای ایجاد لینک، به زور این سطر را نوشته‌ایم! همچنین ً لینکی که خواننده روی آن کلیک می نماید برای موتورهای جستجو مهم‌تر از لینکی است که خواننده از روی آن عبور می‌کند.

بحث لینک، بیشتر از این حرف‌ها به وقت نیاز خواهد داشت. در لینک دادن بحث Relevance یا «مربوط بودن» هم با اهمیت است. گوگــل مربوط بودن را از روی کلمات کلیدی و فاکتورهای زیاد دیگر می‌سنجد. پس مطمئن شوید توضیحی که در مورد لینک می‌نویسید با محتوایی که به آن ارجاع می‌دهید همخوانی داشته باشد.

در مورد کلمات کلیدی بحث‌های تخصصی زیادتری نیز وجود دارد که در آینده به آنها خواهیم پرداخت.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 19 دی 1394
معرفی برند «تیفانی اند کو»؛ ساعت های مچی


ساعت دستبندی LED اسپرت


تیفانی اند کو «Tiffany & Co» که معمولأ با نام تیفانی شناخته می‌شود، شرکـت کالای لوکس آمریکایی چند ملیتی است که در زمینه طراحی، ساخت فروش جواهرآلات، اعم از طلا، نقره الماس، کار می‌نماید.

این کمپانی در سال ۱۸۳۷ توسط چارلز لوئیس تیفانی، به‌عنوان مرکز فروش کالاها فانتزی و لوازم التحریر تاسیس شد و امروزه فروشنده طیف وسیع ی از کالاها، لوازم وسایل لوکس مانند طلا و جواهر، نقره استرلینگ، چینی آلات، کریستال، نوشت افزار، عطر، ساعت، لوازم جانبی نیز برخی از کالاهای چرمی است.

جدیدترین ساعت مردانه,شیک ترین ساعت های مچی

کمپانی تیفانی سبک جدید کشف کرد که از هنر اروپا برگرفته در آداب و مذهب آن زمان ریشه داشت


آنها سبک کشف کردند که برگرفته از هنر اروپا بود و در آداب و مذهب آن زمان ریشه داشت. موسس جوان، از سادگی نظم موجود در طبیعت الهام گرفته بود که ثمره آن، نشان تیفانی شد. این نشان ابتدا در ظروف نقره پدیدار گشت که نخستین تولیدات شرکـت محسوب می شدند بعد ها به عنوان تامین کننده اصلی جواهرات ساعت در آمریکا درخشیدند، عرصه ای که به اصلی ترین بستر بالندگی تیفانی مبدل شد.

کارگاه نقره تیفانی اولین مدرسه طراحی در نوع خود بود و همین ویژگی باعث شد تا شخص چارلز لوئیس تیفانی ملقب به «معلم پیشرفت هنری» گردد.

بسیاری از این کالاها تحت نام تجاری تیفانی، در فروشگاه‌های تیفانی اند کو به ‌فروش می‌رسند یا از طریق تجارت مستقیم، به ‌وسیله مجموعه و بصورت ارسال پستی، توزیع می‌شوند. شهرت این شرکـت ، در بازار کالاهای لوکس، بیشتر برای کالاهای بخش الماس برند تیفانی می‌باشد و محصول ویژه آن حلقه‌های نامزدی تیفانی است.

مجموعه تیفانی در سال ۲۰۱۳ در فهرست فوربز جهان ی ۲۰۰۰ ارزشمند بازار سرمایه ۸٫۸ میلیارد دلار، در رتبه ۱۶۵۹ از بزرگترین مجموعه ‌های جهان قرار گرفت. دفتر مرکزی این مجموعه در شهر نیویورک قرار دارد بخشی از سهام آن در بازار بورس نیویورک معلت ه می‌شود.

در این مطلب نبعضی می اندازیم به کلکسیون ساعت های برند تیفانی. ساعت های این برند به چند دسته طبقه بندی می شوند که ما نمونه هایی از آنها را در اینجا برایتان آورده ایم.

CT60
طراحی این ساعت ها در نیویورک و تهیه آن در سوئیس بوده است. این ساعت نه فقط طراحی ظریف و قشنگ بلکه کیفیت بالایی هم دارد. تمام استانداردهای برند تیفانی برای تهیه این مدل رعایت شده پایداری آن تا حدود 100 متر زیر آب است. این ساعت ها اتوماتیک هستند تا 72 ساعت شارژ خود را نگه می دارند.

ساعت مردانه برند تیفانی اند کو,مـدل ساعت مردانه

جدیدترین ساعت های بند چرمی, ساعت های برند تیفانی اند کو

معرفی برند تیفانی اند کو, مد ساعت تیفانی اند کو

شیک ترین ساعت های مچی, جدید ترین ساعت زنانه

مدل ساعت مردانه, جدید ترین ساعت مردانه

ساعت CT60 تیفانی اتوماتیک هستند تا 72 ساعت شارژ خود را نگه می دارند


EAST WEST
این مدل ساعت استیل ضد زنگ، ظرافت در عین حال جسارت خاصی را در طراحی به کار برده و به جای فرم عمودی، فرم افقی را برگزیده است. پایداری آن در زیر آب هم تا 30 متر است .

ساعت های دخترانه و مردانه, جدید ترین ساعت های بند چرمی

ساعت های برند تیفانی اند کو, معرفی برند تیفانی اند کو

مدل ساعت مردانه,معرفی برند تیفانی اند کو

ساعت EAST WEST تیفانی استیل ضد زنگ، پایداری آن در زیر آب نیز تا 30 متر است


COCKTAIL
برای طراحی این مدل ساعت از الماس های بسیاری مصرف شده است و طراحی آن به گونه ای است که هیچ وقت از مد نمی افتد. طلای به کار رفته در این مـدل لوکس 18 عیار است تا 30 متر زیر آب پایداری دارد.

مد ساعت مردانه,معرفی برند تیفانی اند کو

جدیدترین ساعت مردانه,شیک ترین ساعت های مچی

ساعت مردانه برند تیفانی اند کو,مدل ساعت مردانه

جدیدترین ساعت های بند چرمی, ساعت های برند تیفانی اند کو

در طراحی ساعت COCKTAIL از الماس های بسیاری مصرف شده است


The Atlas
این مد ساعت را می توانید نیز با بند چرم و هم با بند استیل ضد زنگ آن خریداری بکنید . پایداری آن در زیر آب هم تا 50 متر است.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 5 دی 1394
دقت کردید از وقتی لپ تاپ ها آمده اند چقدر زندگی آسان تر شده حداقل از این تمام سیم کشی که رایانه های خانگی دارد آسان شدیم تنها سیم شارژر دارد که به آن وصل می شود. در حال حاضر نسل جدید ماوس ها کیبورد هایی وارد بازار شده که بدون سیم (Wireless) هستند و به راحتی قابل استفاده و قابل حمل نقل هستند و برد بیشتری هم دارند.
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه

پشتیبانی شبکه
ماوس بی سیم, اتصال ماوس بی سیم به لپ تاپ

اگر شما همواره مسافرت می روید و مجبورید که تمام جا از لپ تاپتان استفاده بکنید ، ماوس بی سیم (Wireless) بهترین وسیله ی جانبی است. من در این مقاله به شما می گویم که چطور ی ماوس بی سیم را به لپ تاپتان وصل بکنید .
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
تکنولوژی روز به روز پیشرفت می نماید ، و وسایل جانبی رایانه را طوری می سازند که بدون سیم کار کنند. بهترین وسیله برای افرادی که همواره مسافرت می کنند و از لپ تاپ استفاده می کنند ماوس بی سیم است. اما از این ماوس برای رایانه های رومیزی استفاده می شود که به شما کمک می نماید که همواره میزتان بدون سیم مرتب باشد. ماوس بی سیم مثل بقیه وسایل بدون سیم کار می نماید ، سیگنال های فرکانس رادیویی را به یک دستگاه فرستنده گیرنده می فرستد می گیرد.

بخش هایی از یک ماوس بی سیم (Wireless)
وصل کردن ماوس بی سیم به لپ تاپ در نگاه اول ممکن است بسیار پیچیده به نظر برسد، اما بسیار آسان است. بخش هایی مثل فرستنده گیرنده دارد. دستگاه فرستنده در داخل ماوس قرار دارد و قابل مشاهده نیست. دستگاه گیرنده در شکل های مختلف ی وجود دارد بعضی ها بسیار کوچک هستند مثل قلم اند. در اکثر بسته های ماوس بی سیم یک CD وجود دارد که برنامه هایی دارد که به سیستم علت یاری می نماید تا ماوس را بشناسد.
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
ماوس بی سیم, اتصال ماوس بی سیم به لپ تاپ

چگونگی اتصال ماوس بی سیم (Wireless) به لپ تاپ
بسته را باز بکنید و باتری ها را داخل ماوس قرار دهید. دقت بکنید که باتری ها قطعا سر جایشان قرار بگیرند. اکنون ، شما باید دستگاه فرستنده گیرنده را از بسته پیدا بکنید که اکثرا ٌ شبیه یک قلم یا حتی USB در مـدل های ماوس است. دستگاه فرستنده گیرنده را در یک port خالی USB قرار دهید، بعد دکمه ی "ON" که روی آن قرار دارد را پیدا بکنید . دکمه ی "ON" روی ماوس بسیار کوچک است باید مطمئن بشویم که قطعا روشن است. شما باید هر دو دستگاه ماوس فرستنده و گیرنده را فعال بکنید . دکمه ی "ON" هر دو وسیله را فشار دهید و سیسـتم تان را restart بکنید .
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
ماوس بی سیم, اتصال ماوس بی سیم به لپ تاپ
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
اگر بسته CD داشت، CD را در دستگاه قرار دهید برنامه هایش را روی رایانه نصب بکنید . برنامه ها بین ماوس، دستگاه فرستنده و گیرنده و سیـستم علت رابطه برقرار می نماید . بعد از این که CD را در دستگاه گذاشتید شما را روش ی می نماید که برنامه را چگونه Install بکنید . بعد از اینکه برنامه ها Install شد سیسـتم را restart بکنید . ماوس ی کار می نماید دستگاه فرستنده گیرنده را به طور اتوماتیک پیدا می نماید . نباید فاصله ی بین دستگاه و ماوس بیشتر از 9 قدم باشد. این فاصله ی نرمال یک ماوس بی سیم است. ولی نسل ماوس های بی سیم با تکنولوژی 2.4 گیگا هرتز وارد بازار شده که فاصله اش 30 قدم پا است.
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
اگر شما رفیق دارید که از سیم های اضافی متصل به رایانه آسان شوید، بسته ی ترکیبی ماوس کیبورد را خریداری بکنید . اگر نگران کمبود port های USB برای اتصال وسایل جانبی هستید می توانید از USB external استفاده بکنید . این ماوس ها برای حمل نقل آسان تر می باشند کوچک تر از نوع معمولی است .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 3 دی 1394

ترمیم واژن زنان
برای تشخیص خونریزی های غیرطبیعی رحمی، ابتدا باید از خونریزی طبیعی که همان قاعدگی است تعریف صحیحی ارائه شود تا بتوانیم خونریزی های طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص دهیم.
دکتر میر شه پناه، جراح و کارشناس زنان، در این باره می گوید: فیزیولوژی سیکل قاعدگی طبیعی جمله است از تکثیر دیواره داخلی رحم و آمادگی آن برای لانه گزینی تخم بارور شده، که در صورت عدم باروری لانه گزینی دیواره رحم نازک می شود در انتهای سیکل ریزش می نماید که همین امر باعث خونریزی قاعدگی می شود و تمام این وقایع تحت تاثیر هورمون های جنسی صورت می گیرد.
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن


سیکل قاعدگی طبیعی ۳۵-۲۸ روز طول می کشد و جریان خون 2 تا 6 روز است متوسط خون دفعی60-20 سی سی است. این تعریف در مورد دو سوم زنان بالغ صدق می نماید هرگونه تغییر در این روند نشانه ای از وجود مساله است؛ به خصوص وقتی که این تغییر تکرار شود و ادامه یابد. تغییر در سیکل در بسیاری از مسائل ممکن است تحت تاثیر مسائل گذرا اتفاق بیفتد و ارزش پیگیری ندارد.
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن


خونریزی های غیرطبیعی رحم از نظر منشاء به 2 دسته هورمونی غیرهورمونی (آناتومیک) تقسیم می شود:
- مسائل هورمونی
√ یکی از شایع ترین دلایل هورمونی استفاده نادرست از قرص های پیشگیری از بارداری قرص های اورژانسی است.
√ ورزش های شدید پیشرفته
√ رژیم های غذایی بر ذخیره چربی بدن و میزان هورمون های جنسی تاثیر می گذارد تغییر در قاعدگی ایجاد می نماید (رژیم های شدید چاقی یا لاغری، روزه در ماه رمضان و...).

ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن

√ اضطراب و مسائل روحی با تاثیر بر هیپوتالاموس که منشاء تولید هورمون های جنسی است می تواند به تغییرات سیکل قاعدگی منجر شود.
√ تاثیر هورمون شیری (پرولاکتین) یا هورمون تیروئید (کم کاری – پرکاری) یا کورتیزول از منشاء آدرنال یا استفاده از داروهای حاوی این هورمون ها به هر .


√ مصرف بعضی از لوازم پیشگیری از باروری مثل آمپول های پیشگیری یا کپسول های پیشگیری زیر جلدی که عموما به صورت لکه بینی های نامرتب و قطع قاعدگی م همراه است.
√ انتهای زمان باروری (ابتدای بلوغ و نزدیک یائسگی) ضعف هورمونی ناشی از نقد تخمدان یا عدم بلوغ کامل تخمدان محورهای هورمونی مربوطه.
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن

لذا نامنظمی اولین آخرین سیکل های قاعدگی به صورت کم یا زیاد شدن اندازه خونریزی یا افزایش کاهش تعداد روزهای خونریزی یا تغییر فاصله بین سیکل ها، می تواند امری کاملاً طبیعی شایع باشد.


خونریزی رحمی,خونریزی قاعدگی,خونریزی غیر طبیعی رحم

یکی از شایع ترین علل خونریزی غیر طبیعی رحم وجود IUD است
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن


* خونریزی های مربوط به زمان بارداری:
√ تهدید سقط
√ جفت سر راهی
√ جدا شدن زودرس جفت
√ حاملگی خارج از رحم
√ خونریزی های رحمی تحت تاثیر مسائل بقیه ارگان ها
√ لوسمی (سرطان خون)
√ اختلالات انعقاد خون
√ مصرف از بعضی داروها برای مثال داروهای ضد انعقاد آسپرین و هپارین و ...


مسائل غیر هورمونی یا آناتومیکال
√ غده ها خوش خیم رحم که شایع ترین آن فیبروم رحم یا میوم هاست در 30 درصد زنان در سن عموماً بالای 30 سال ایجاد می شود اقطعا ل تبدیل آن به بدخیمی بسیار کم است. اکثرا ٌ ً چنانچه خونریزی های خیلی که به کم خونی منجر می شود، نباشد و این غده ها فشاری بر اعضا های مجاور نداشته باشد یا در موقعیتی در رحم نباشد که به سقط جنین یا ناباروری منجر شود، نیاز به عمل جراحی اصلاح ندارد و فقط باید با سونوگرافی کنترل شود. ازدیگر غده ها خوش خیم رحمی پولیپ های رحم است.


√ غده ها بدخیم یا کیست های بدخیم یا خوش خیم تخمدان.
√ غده ها بدخیم دربقیه اعضای بدن که دارای ترشحات شبه هورمون جنسی است.

√زخم های دهانه رحم از دیگر دلایل خونریزی رحم است که عموما به صورت لکه بینی و بعضاً بعد از ارتباط جنسی است که باید با انجام پاپ اسمیر اصلاح زخم کنترل شود در صورت ادامه خونریزی باید نمونه برداری از دهانه رحم انجام شود.


√ غده ها بد خیم رحم هر گونه لکه بینی یا خونریزی غیر از حالت طبیعی سیکل قاعدگی است و باید زود توسط پزشک نقد شود.
√ یکی از شایع ترین علل خونریزی غیر طبیعی رحم وجود IUD است. به طور کلی هر گونه تغییر در روند طبیعی سیکل های قاعدگی در خانم ها باید بوسیله کارشناس زنان نقد شود تا از رسیدن به مراحل جبران ناپذیر پیشگیری شود. به امید اینکه با داشتن زنانی سالم، خانواده ای سالم بالطبع جامعه ای سالم و پویا شکوفا داشته باشیم.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 1 دی 1394

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic